Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.decopaneel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Decopaneel B.V. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Naast de algemene voorwaarden, kunt u hieronder bijlages vinden naar onze verschillende randvoorwaarden:

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Decopaneel B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Decopaneel B.V..

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Decopaneel B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Decopaneel B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Decopaneel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.decopaneel.nl op deze pagina.

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

Ingezonden foto’s

Alle foto’s die worden ingezonden waarop de producten van Decopaneel B.V. worden weergegeven, kunnen worden gebruikt voor op onze website, social media of andere kanalen waarbij de afbeeldingen alleen als marketingdoeleinden zullen worden gebruikt. Afbeeldingen waar personen op zichtbaar zijn, zullen niet toonbaar worden gesteld, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door de persoon in kwestie.

Retourbeleid online (besteld via internet of afstand)

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket (afhankelijk van het gewicht), raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier gebruiken of contact met ons opnemen via info@decopaneel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@decopaneel.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Producten van persoonlijke aard. Denk hierbij aan wandpanelen met een fotoprint van persoonlijke aard of stijl. Let op, alle producten die via de webshop besteld kunnen worden, zijn wél te retourneren.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijs ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@decopaneel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Cadeaubonnen

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Decopaneel B.V. (“www.decopaneel.nl“) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Decopaneel B.V. cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Decopaneel B.V. uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Decopaneel B.V. en door Decopaneel B.V. aangewezen derde partijen.

Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Decopaneel B.V. te worden verstrekt. Decopaneel B.V. behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Decopaneel B.V. of een door Decopaneel B.V. aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Decopaneel B.V. te overleggen.

Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vul je de exacte code in.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Cadeaubonnen uitgegeven door Decopaneel B.V. en/of door Decopaneel B.V. aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen via www.decopaneel.nl.

Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.

De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaatsvond en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie met betrekking tot code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de Decopaneel B.V. website.

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.

In geval Decopaneel B.V. op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn, zal ter zake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen, zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Decopaneel B.V. zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Decopaneel geeft 2 jaar garantie op de 3D deco wandpanelen. De kenmerken van de panelen zijn zo nauwkeurig mogelijk beschreven op onze website. Onheil van buitenaf is uitgesloten van garantie en valt onder geen enkel bedwing onder onze garantie.

Onder onheil van buitenaf vallen onder andere de volgende punten:

  • Schade door ongedierte;
  • Schade door blootstelling aan extreme temperaturen;
  • Schade door extreme stoten;
  • Schade door gebruik van agressieve bevestigingsmiddelen (lijm, kit, tape, enz.);
  • Schade door ongedierte;
  • Schade door gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen (ontvetter, chloor, bleek, enz.);
  • Slijtage en gebruikssporen;
  • Schade door gebruik in extreem vochtige ruimtes (badkamer, douche, enz.).

Onze producten hebben meerdere tests ondergaan. Zo is er bijvoorbeeld getest met hoge en lage temperaturen en op verkleuring. U kunt hier het uitgebreide rapport lezen. Echter geeft dit geen garantie op lichte verkleuring en/of oneffenheden. Een verkleuring van circa 10% is toegestaan.

Identiteit ondernemer

Decopaneel B.V. Mariastraat 13 3314 ZR Dordrecht

Winkelmand
Aanmelden

Nog geen account?

0 Verlanglijst
0 items Winkelwagen
Account